Kronos

Security agency software

Learn more

Arrow

Arrow
The Arrow family of communicators is designed to transmit signals from alarm systems to monitoring stations. The devices are available in two versions: Solo - working only on GSM channels (GPRS/SMS) and Duo - using both GSM (GPRS/SMS) and LAN channels.

Flexibility

The built-in DTMF socket as well compliance with Ademco 4/2, Contact ID and SIA protocols enable integrate with a wide range of control panels. What is more - with 8 NO/NC lines the user can also connect older alarm systems to the communicator. Arrow is additionally equipped with 2 OC and 2 tamper outputs. The device is available in two versions: Solo - GSM (GPRS/SMS) and Duo - LAN with reserve GSM (GPRS/SMS), both of which can be equipped with audio transmission. Compatibility with a variety of monitoring software in addition to the manual signal code setting option, enable the communicator to work with virtually any monitoring station.

Cost reduction

Arrow has been designed not only with low purchase and installation cost in mind, but also subsequent control of operating costs. The amount of transmitted and received information is continuously recorded and reported, enabling rapid response if set limits are exceeded. Furthermore, the Duo version uses LAN as its main communication channel, which significantly reduces GSM transmission costs. Another feature worth mentioning is the possibility of remote reconfiguration and software replacement, resulting in lower servicing costs.

Ergonomics

The Arrow communicator is quick and easy to install and configure. Settings can be adjusted by PC using a normal USB cable. Thanks to this, the user is not required to purchase specialized cables. With a range of LEDs to indicate the unit status, and a function button to test communication, we have reduced the need to contact the monitoring center during device startup, or for possible diagnosis of problems. In addition, users of Kronos NET can configure the communicator directly from their interface.

Power

Arrow is equipped with its own power supply with an optional battery connection. This reduces installation costs and removes the need to purchase additional components required to run the device. The power supply meets all alarm system requirements.

Certificates

In addition to the credentials required to meet safety and CE emissions standards, for which we provide producer certification, Arrow can also come with attestation confirming compliance with the alarm system standard EN 50136 at grade 3.

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE