Kronos

Security agency software

Learn more

Barcode

Barcode

The modular Barcode system is a universal platform for assisting with stocktaking in large, medium and small stores and warehouses.

Stocktaking Module

The core application for conducting stocktaking and creating reports.

Statistics Module

An application for generating reports from a number of stocktakings.

Repository Module

A service which provides access to stored data from all stocktakings, and which enables communication between the Stocktaking Module and the main database.

Scanner Module

An application installed on scanner terminals for registering products.

 

Time saving

Multi-workstation cooperation via the web

The software is fully web-based and multi-workstation which decidedly accelerates stocktaking preparation, execution and billing. In addition, the system can work with a wide range of external systems thanks to highly flexible data import and export.

Safe

Encrypted commuication and hardware security.

Transmission between modules is coded using VMPC and RSA encryption methods. Users must enter their login and password to access the stocktaking module, and individual module functions are available depending on a user's authorisation. Use of the scanner module requires the stocktaker's ID number, entered either via keyboard, or by scanning the employee's name tag using a barcode scanner.

 

Hardware requirements

The modules were developed using a Microsoft .NET Framework platform, ensuring compatibility with other Microsoft Windows systems, including XP, Vista, 7 and 2003 or 2008 Servers. The modules require installation of platform version 3.5. The system uses a Microsoft database platform, versions SQL Server 2000, SQL Server 2005 and SQL Server 2008.

Hardware security

The software is protected by Alladin HASP keys from attempts at illegal copying or use. These keys are prepared uniquely for the software developer and cannot be replaced with others. The key is required for the correct functioning of the stocktaking and repository modules, and must be connected during module startup and operation. Without the key the software operates in demo mode, which does not provide access to full programme functionality.

 

Scanner Module

This is designed to work with Motorola MC1000 devices which have the Microsoft Windows CE 5 system and .NET Framework 2.0 installed. The module communicates with the stocktaking module via computer using an ActiveSync module (for Windows XP), or Windows Mobile Device Center (for Windows Vista/7).

Stocktaking Module

This module is compatible with thermal printers which use the language ZPL II, and which communicate with a computer via a COM port. It is also compatible with Zebra printers using firmware versions X.10 to X.13. The stocktaking and repository modules require an active HASP key.

 

Minimum requirements

The minimum system requirements for the stocktaking module are:

  • A 2Ghz Celeron processor, - Memory 1 GB RAM – and an 80 GB hard drive
  • Windows XP / Vista / 7 and MSDE or Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008
  • ActiveSync (WMDC) for communication with mobile devices using the scanner module
  • A .NET Framework platform version 3.5
  • An internet connection for communication with the repository module
  • A USB port for connecting the HASP licence key
  • An optional RS232 serial port for connecting a thermal printer.
W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE