Kronos

Security agency software

Learn more

Company

Company

Since 2010 Kronos Polska has been the exclusive distributor of Next! Kronos software – solutions for monitoring station management. 

 

 

We offer free solutions for startup security companies (Kronos Lt), as well as a professional system for fully integrating and managing security agencies (Kronos Net).

We focus on our clients' needs and provide comprehensive customer service, as well as offering reliable equipment from the most well-known and worldwide renowned manufacturers. Kronos Polska supports its clients in their search for revolutionary solutions in the field of monitoring and security, while at the same time realising dedicated projects for the security market and other branches of industry.

Proof of our products' versatility is the fact that they are used not only by security agencies in Poland, but also for risk and environmental monitoring by some of the biggest joint-stock companies (Heineken, Papier Kwidzyn), petrochemical plants (Lotos Group, PGNiG), power stations, the military (the Polish Naval port in Gdańsk), airports (Warsaw Okęcie), the police, fire brigades and many others.

For companies operating in the field of security we offer a range of devices for all types of monitoring in any shape or form.

If you are interested in any of the products we have on offer, please contact us directly for more information.

 

 

Our team

Sławomir Piela

współwłaściciel

mgr inż. Bartłomiej Dryja

współwłaściciel

Ewa Zagrabska

Specjalista ds. HR

Maciej Śpiewak

Specjalista ds. obsługi klienta

Arkadiusz Zabilski

Specjalista ds. obsługi klienta

Marek Friedrich

Specjalista ds. wsparcia tech.

Paweł Bartoszek

Specjalista ds wsparcia technicznego

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE