Kronos

Security agency software

Learn more

Kairos

Kairos

Kairos is a combined hardware and software platform for security system automisation and integration. The solution integrates multiple types of devices for monitoring networks of accounts into a single platform for the receiving, analysis, and visualization of data, as well as remote device management and configuration. The uniform interface for all devices, along with its automated mechanisms, significantly improves work efficiency and reduces costs, while at the same time increasing the level of security. Additionally, the system assists in service management and budget control, and automates contact with subcontractors.

 

Versatility

The areas of activity supported by this software include account monitoring, remote device configuration, service management and budget control.

 

Synergy

One of the principal tasks that Kairos fulfills is to ensure cooperation between different security systems within a building, thus allowing them to be combined into one single structure. For example if we want to enter a guarded zone, we only have to identify ourselves to the access control system and this information is automatically transferred to the intruder alarm. In addition, cooperation with other systems, principally HR software for the import of employees, is automated and therefore eliminates the need for double data entry.

Remote management

The introduction of a mechanism for remote management of account devices and users also ensures reduced costs while at the same time increasing the level of security in the guarded properties. Once the system is launched, it is possible to perform basic servicing and administrative tasks without the need to be physically present at the device installation location. Fast propagation of data further increases the comfort of working with the system.

Flexibility and automation

The many automated mechanisms built into the software increase efficiency and help to avoid errors caused by manual task handling. On the one hand we have the functionality of importing data from HR systems, while on the other hand we have automatic retransmission of events to subcontractors, both those dealing with physical security and those managing the technical servicing of security systems. In addition, a flexible mechanism for setting automatic responses to a sequence of events, as well as modelling and process control allows users to adapt the system to their individual needs.

Security

Examples of mechanisms that have been put in place to protect the system against both technical failure and attempts at access by unauthorized persons include: an extensive system of role-based authorisation; three-layer architecture with encrypted communication between modules; and communication buffers preventing data loss caused by sudden shutdown of individual modules.

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE