Kronos

Security agency software

Learn more

Xamelo

Xamelo
Xamelo is a base unit for equipment integration solutions. It is an industrial computer designed to control connected devices and report their status via WAN/LAN with GSM backup. Thanks to extension modules it can be adapted to special customer requirements. This device acts as an intelligent router with numerous hardware inputs and outputs whose functions depend on the software installed.

Flexibility

The modern approach used in the design of Xamelo consists of separating the hardware from the software, thereby allowing the device to be customised for various tasks quickly and simply. By replacing the software the same device can be used to control industrial processes, manage security systems, or retransmit complex data.

Parameters

The ARM Processor Series 9 z zegarem 200 Mhz, with 64 MB SDRAM, 512 MB ​​Nand Flash and SDRAM memory slot ensure high performance and provide the necessary capacity to handle even complex applications. In addition, a wide range of external ports: WAN (Ethernet) and GSM Quectel M10, and internal ports: 4 * LAN switch, 3 RS232 serial ports, an RS485 port and a USB port make the device an ideal communications platform.

Extensions

The device has an open architecture that allows addition of further communication ports via a special GPIO extension slot. One example is an SIO module (Security Interface One), which adapts the platform to work as an intruder alarm system, access control system, or for remote opening of buildings. The SIO module is equipped with a power supply, 12 3EOL inputs (including two that can work in analog mode), 4 relay outputs and sockets for connecting two card readers with Wiegand keypads. Other extension modules can also be prepared on request.

Certificates

In addition to meeting the required CE safety and emissions standards following tests at the Institute of Communications, Xamelo also may possesses certification depending on the software attesting to compliance with EN 50131 standards for alarm systems, EN 50133 standards for access control systems and EN 50136 standards for communicators. All of the above at grade 3.

Development

We have equipped the device with the Windows CE 6.0 or Linux operating systems to simplify and speed up the creation of dedicated software for various applications. The use of operating systems frees the programmer from the preparation of low-level functions related to hardware support. This approach reduces the time from design to completion of the finished product.

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE