Kronos

Oprogramowanie dla agencji ochrony

Dowiedz się więcej

ROAD SHOW 2019 Promocja[21 Mar 2019]

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZDALNEJ OCHRONY
Warsztaty techniczne

Organizator: Linc Polska

26-27 Marca - Poznań

28-29 Marca - Katowice 

9-10 Kwietnia - Warszawa 

11-12 Kwietnia - Gdańsk 

Organizator przygotował dla Państwa PAKIETY PROMOCYJNE na organizowane przez nich szkolenie i warsztaty:

PAKIET nr 1
 • mini iFT Gateway z 4 licencjami do analizy wideo - do wyboru podczas konfiguracji IntrusionTrace lub LoiterTrace- 1 sztuka
 • udział 2 osób w jednych, wybranych warsztatach technicznych (chodzi o wybór jednej lokalizacji- miasta)
w cenie 2990 PLN netto
PAKIET nr 2
 • udział 1 osoby w jednych, wybranych warsztatach technicznych
w cenie 500 PLN netto.
 
Warunki udziału w szkoleniu:
 • Zapewniamy poczęstunek w trakcie szkolenia
 • Powyższe ceny NIE obejmują kosztów noclegu, transportu oraz diet
 • Płatność powinna zostać zrealizowana na podstawie faktury pro forma
 • Upoważniam Linc Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu
 • Uwaga! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, już po przesłaniu zgłoszenia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizatora - Linc Polska Sp. z o.o.
 • Konsekwencją niezawiadomienia firmy Linc Polska Sp. z o.o. na co najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, będzie obciążenie karą w wysokości 400 zł netto za każdą nieobecną osobę.
 • Każdy z uczestników szkolenia powinien dysponować własnym laptopem oraz posiadać umiejętności techniczne.
 • Organizator ma prawo odwołać wydarzenie, bez podania konkretnej przyczyny. Nie są zwracane koszty transportu, diet oraz te związane z rezerwacją noclegu.
 • Wypełniony i podpisany formularz (skan) należy przesłać na adres info@linc.pl
 • Termin nadsyłania zgłoszeń – do 3 dni roboczych przed terminem wybranego warsztatu technicznego.
 • Każde zgłoszenie jest potwierdzane.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, dokonanie płatności oraz otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu
 • Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń oraz organizator
 • Udział w praktycznych warsztatach technicznych jest płatny
 • Ceny wyrażone są w PLN.
Szczegółowe informacje na:

 Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy słożyć Naszym Klientom i Przyjaciołom serdeczne życzenia, sukcesów, radości i uśmiechów.

Zespół Kronos

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE